Black Ribbon

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 จังหวัดชลบุรี เรื่อง ระกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 จังหวัดชลบุรี

ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 จังหวัดชลบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ PDF/purchase/Account...

อ่านต่อ

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 จังหวัดชลบุรี เปิดรับคัดเลือกบุคคลเพื่อรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 จังหวัดชลบุรี เปิดรับคัดเลือกบุคคลเพื่อรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ตามรายละเอียดเอกสารแนบ

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 จังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ตามรายละเอียด ดังนี้    

อ่านต่อ

ประกาศผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับภาค 2560

ประกาศ>> ผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับภาค 2560  คลิกได้ที่นี่

อ่านต่อ

ชี้แจงงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกลุ่มมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ได้นำเสนอเอกสารการชี้แจงงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งทุกท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากลิ้งด้านล่างนี้ เอกสารการชี้แจงงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

อ่านต่อ

ชี้แจงงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกลุ่มสุขภาพภาคประชาชน ได้นำเสนอเอกสารการชี้แจงงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งทุกท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากลิ้งด้านล่างนี้ เอกสารการชี้แจงงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

อ่านต่อ

ผลงานวิชาการ สบส.เขต 6 ชลบุรี

ผลงานวิชาการ สบส.เขต 6 ชลบุรี การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ชื่อโครงการวิจัย/นวัตกรรม   การประยุกต์ตู้เย็นเพื่อใช้เป็นเครื่องกำเนิดอุณหภูมิสำหรับสอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์ Title   Application of...

อ่านต่อ

ไฟล์ประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพ อสม. ปปช. และการเสริมสร้างแรงจูงใจ อสม. ฯ

ไฟล์ประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพ อสม. ปปช. และการเสริมสร้างแรงจูงใจ อสม. ในการพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการปี 2559

อ่านต่อ

สบส.6 ชลบุรี ประเมินมาตรฐานระบบบริการ ออกประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

วันนี้(18เม.ย.2559) นายสุวัฒน์ จิตรศาสตร์ นายช่างเทคนิคอาวุโส พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินมาตรฐานระบบบริการ สบส.6 ชลบุรี ออกเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ...

อ่านต่อ

สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร

เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2559 ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ว่า "สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร” เพื่อส่งเสริมและสร้างกระแสประเพณีการเล่นน้ำสงกรานต์ตามวิถีไทย...

อ่านต่อ

ขอเชิญประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559...

อ่านต่อ

สบส.เขต 6 ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ จังหวัดระยอง

สบส.เขต 6 ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ณ จังหวัดระยอง

อ่านต่อ

หลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนงบประมาณองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ปีงบประมาณ 2560

องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ที่สนใจ ส่งโครงการและเอกสารต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณามาที่สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 ชลบุรี ภายในวันที่ 30 เมษายน...

อ่านต่อ

ไฟล์ประกอบการอบรมตำบลจัดการสุขภาพ วันที่ 18-19 มกราคม 2559

ไฟล์ประกอบการอบรมตำบลจัดการสุขภาพ วันที่ 18-19 มกราคม 2559

อ่านต่อ

ประกาศ ผลการประกวด อสม.ดีเด่นภาคกลาง ปี 2559

ผลการประกวด อสม.ดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 4, 5, 6 และภาคกลาง ปี 2559

อ่านต่อ
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com